SLS
menu logo  
line decor
  
line decor
 
 

 

O NÁS

SLS

Spoločnosť SLS – servis lesy stráž, s.r.o. začala vykonávať svoju odbornú činnosť v roku 2006 ešte s pôvodným názvom Tradeimpex Les, s.r.o. a od roku 2007 svoju činnosť vykonáva pod súčasným obchodným menom. Zameraním spoločnosti je zabezpečovanie výkonu lesnej stráže profesionálne a odborne vyškolenými pracovníkmi – verejnými činiteľmi akreditovanými Ministerstvom obrany SR v zmysle zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch. Pomocou terénnych motorových vozidiel a motocyklov vykonávajú strážnu činnosť na lesnom pôdnom fonde a majetku podľa požiadaviek objednávateľa. Členovia lesnej stráže aktívne spolupracujú s miestne príslušnými štátnymi orgánmi ako aj so štátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní o čom sa vedú úradné ako aj interné dokumentácie a správy.

Základné informácie:

Obchodné meno :     SLS – servis lesy stráž, s.r.o.
Sídlo :                         Časť Pod lesom 283, 059 91 Veľký Slavkov
IČO :                           36 001 058

 

ČINNOSŤ:              

  • lesná stráž
  • údržba zelene
  • sadovnícke práce
  • vykonávanie pilčických prác
  • približovanie dreva
  • pílenie dreva (gáter)

 
 

ADRESA:
Časť Pod lesom 283, 059 91 Veľký Slavkov, Slovensko

TELEFÓN:
0903 051 787

FAX:
052/ 4423604

E-MAIL: jt @ slesys.sk

ICO: 360 010 58

IČ DPH:SK 20 21 340 849

 


 
 
 

Copyright© 2008

SLS - SERVIS LESY STRÁŽ s r. o.

All rights reserved.